Το Imbibe Live θα πραγματοποιηθεί Online στο τέλος Ιουνίου

Αυτό που γνωρίζετε και αγαπάτε από το Imbibe Live θα πραγματοποιηθεί στις αρχικές ημερομηνίες 29 & 30 Ιουνίου. Η διοργάνωση έχει σκοπό να ενώσει τη βιομηχανία για άλλη μια φορά μέσω μιας σειράς συνεδριών που προκαλούν σκέψη. Θα αντιμετωπιστούν κρίσιμα επιχειρηματικά ζητήματα και θα προσφέρουν έμπνευση για να τη βιομηχανία ώστε να προχωρήσει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Από κοινού θα γιορτάσουμε τη δημιουργικότητα, το πάθος και τα επιτεύγματα που έχουμε δει και θα εξετάσουμε πως μπορούμε να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε από αυτά.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα, ομιλητές και συνεδρίες που θα ανακοινωθούν σύντομα σε κοινωνικά δίκτυα του Imbibe Live

2020-06-17T19:00:35+03:00

What you know and love from Imbibe Live will take place on the initial dates of June 29 & 30. The event aims to unite the industry once again through a series of thought-provoking sessions. Critical business issues will be addressed and they will provide inspiration for the industry to move forward in this difficult time.

Together we will celebrate the creativity, passion and achievements we have seen and we will examine how we can continue to learn from them.

Stay tuned for more, speakers and sessions to be announced soon on Imbibe Live social networks

2020-06-17T18:58:03+03:00
Go to Top